Založ si blog

Ľudský život je hodný ochrany už pred narodením

Ľudský život je hodný ochrany už pred narodením

 

 

Interrupčný zákon umožňuje matkám zabitie nenarodeného dieťaťa bez udania dôvodu a to nie je dobré. Možno aj to je jeden z dôvodov, prečo máme starnúce Slovensko, že máme viac starších ľudí, menej mladých ľudí a zníženú pôrodnosť. Tu vidíme až do akého stavu sme sa dostali, keď sa nám zhoršuje demografický vývoj. Situácia je naozaj vážna a vyžaduje si prijať opatrenia, ktoré pomôžu mladým mužom a ženám založiť si rodinu, aby sa pripravili na zodpovedné rodičovstvo a dokázali prijať svoje deti. A tieto mladé rodiny potrebujú podporu, ochranu a konkrétnu pomoc od štátu tak, ako je to uvedené v našej Ústave:  „Rodičia, ktorí sa starajú o deti, majú právo na pomoc štátu“ (Ústava SR čl. 41, ods. 5). Úlohou rodičov je zodpovedne vychovávať svoje deti, aby sa z nich neskôr  stali dospelí a zodpovední občania.

 

     Na Slovensku máme už šesťdesiat rokov legalizované potraty

Nielen na Slovensku, ale aj vo väčšine krajín sveta je potrat legálny. Tu sa otvára otázka koľko nevinných ľudských životov bolo potratom usmrtených? Pravdepodobne zomrelo okolo 1,4 milióna nenarodených deti.[1] Čo je to vlastne potrat? „Umelý potrat alebo interrupcia v skutočnosti neznamená umelé prerušenie tehotenstva. Je to zavádzajúci termín. Ak niečo prerušíme, dá sa v tom neskôr pokračovať. Ak tehotenstvo ukončíme potratom, je to konečné riešenie. Preto je pre potrat výstižnejší názov – umelé ukončenie tehotenstva“[2]  Najväčší problém Slovenska a vôbec celej Európy je, že zabúdame na Boha, ktorý nám daroval život a jedine Boh je Pánom života a smrti. Ak odstránime z nášho života a z našej vlasti Boha, potom sa ľahko môže stať, že nebudeme rozlišovať, čo je dobré a čo zlé a dovolíme, aby v našej spoločnosti boli naďalej potraty aj eutanázia. V Desatore Božích prikázaní máme piate prikázanie: Nezabiješ. Pekne to vyjadril ruský spisovateľ Fiodor Michajlovič Dostojevskij: „Ak niet Boha, všetko je dovolene!“

Pápež František v Posynodálnej apoštolskej exhortácii Amoris laetitia tiež zdôrazňuje ochranu ľudského života od počatia:

„Hodnota ľudského života je taká veľká a právo na život nevinného dieťaťa, ktoré rastie v lone svojej matky, je také neodňateľné, že možnosť robiť rozhodnutia ohľadom tohto života, ktorý je sám

o sebe cieľom a nikdy nesmie byť objektom nadvlády inej ľudskej bytosti, nijakým spôsobom nemožno prezentovať ako právo na vlastné telo.

Rodina chráni život v každej jeho fáze, aj na jeho sklonku. Preto „tým, ktorí pracujú v zdravotníckych štruktúrach, sa pripomína morálna povinnosť výhrady vo svedomí. Rovnako Cirkev nielenže cíti nutnosť dosvedčovať právo na prirodzenú smrť, bez úpornej terapie a eutanázie“, ale aj „dôrazne odmieta trest smrti“ (článok 83).

 

     Potrat je najhorší zločin, ktorý sa nedá nikdy nijako ospravedlniť!

Ľudské práva sú prirodzené a neodňateľné oprávnenia prináležiace každému človeku, zaručujúce podmienky pre rešpektovanie jeho slobody, rovnosti a dôstojnosti. Ústava SR čl.15 ods. 1, 2. uvádza: „Každý má právo na život. Ľudský život je hodný ochrany už pred narodením.“ Všeobecná deklarácia ľudských práv z roku 1948 uvádza: „Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť.“ (článok 3). Deklarácia práv počatého dieťaťa z roku 1999 uvádza:

 

     „Každá ľudská bytosť má právo na život. Toto právo sa má chrániť zákonom od momentu počatia

     po prirodzenú smrť“ (článok 2).

 

    „Počaté dieťa má právo narodiť sa. Má právo byť prijaté a milované“ (článok 3).

 

    „Počaté dieťa má právo byť splodené v manželstve jedného muža a jednej ženy. Má právo byť

    počaté a nosené v lone svojej matky“ (článok 4).

 

Žiadne dieťa v materskom lone nevie, že prichádza do sveta v ktorom je nedostatok lásky. Žiadne dieťa nevie či bude zabité[3] alebo neskôr odmietnuté vlastnou matkou. Keby dieťa vedelo, že ani v materskom lone nie je v bezpečí, od strachu by asi neprežilo ešte pred pôrodom. Kto dal právo matke, aby rozhodovala o živote svojho dieťa?  Dieťa potrebuje cítiť, že je prijaté a milované. Dieťa potrebuje milujúcich rodičov. Každá matka si môže položiť otázku: Je mojim cieľom aby sa moje dieťa narodilo? Matky môžu rozhodovať o svojom tele, napr. či darujú krv alebo či pôjdu na nejakú operáciu,  ale ak ide o pôrod dieťaťa, nemajú rozhodovať, lebo je to nový ľudský život. Treba si uvedomiť, že aj tá matka dostala život od svojej matky, ktorá sa nechcela rozhodnúť pre potrat. Preto je správne s vďačnosťou a s láskou pokračovať v odovzdávaní ľudského života.  Čo sa týka potratov pokúsim sa mať pochopenie pre ženy, ktoré uvažujú o potrate. Žena sa môže rozhodnúť pre potrat ak sú na to vážne dôvody:

 

– ak ide o ohrozenie života matky,

– poruchy alebo poškodenie plodu,

– dieťa bolo počaté po znásilnení

 

Umelý potrat nie je dobré riešenie, preto je vhodné obrátiť sa na organizácie, ktoré podávajú tehotným matkám alebo ženám, ktoré sa rozhodujú pre potrat pomocnú ruku.  Spomeniem aspoň niektoré organizácie kde vám môžu poradiť: Fórum života, Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, Poradňa Alexis, Áno pre život n.o., Ráchelina vinica – nádej pre zranených potratom, 

Family Garden je poradenské centrum pre rodiny, ktoré sa zameriava na prevenciu a pomoc snúbencom, manželom, rodinám i jednotlivcom. Áno pre život n.o. bezplatná linka pomoci

0800 12 00 24 (nonstop) www.anoprezivot.sk  Viac užitočných informácii ešte predtým ako sa ženy rozhodnú pre umelý potrat nájdu v brožúrke s názvom: Skôr ako sa rozhodnete…  Dostupné na:

https://4life.sk/wp-content/uploads/2016/03/skor_ako_sa_rozhodnete.pdf

 

 

Vývoj potratovosti v SR, 1958 – 2017

 

Zdroj: Štatisticky úrad Slovenskej republiky

 

 

      Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska

Slovensko je považované za kresťanskú krajinu, máme patrónku Slovenska, Pannu Máriu Sedembolestnú. Ona je matkou všetkých matiek, ona s láskou  porodila svoje dieťa v maštaľke v Betleheme. A potom prežívala niekoľko bolestí, napríklad keď musela utekať zo svojej krajiny do Egypta, lebo kráľ Herodes chcel zabiť malého Ježiša (Mt 2,7-14). Bola to ďalšia bolesť keď kráľ Herodes dal povraždiť nevinné deti v Betleheme len preto, že sa mu nepodarilo zabiť malého Ježiša (Mt 2,16). Máme matku, Pannu Máriu Sedembolestnú, ktorá svoje dieťa milovala a chránila pred nebezpečenstvom, v tomto je nám naozaj vzorom.

 

Akú veľkú lásku má Boh ku každému človeku: „Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona? I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba. Hľa, do dlaní som si ťa vryl, tvoje múry sú vždy predo mnou“ (Iz 49,15-16). Tak ako Boh miluje nás a nezabúda na nikoho, tak aj každá matka by nemala zabúdať na svoje dieťa, ale skôr radovať sa z jeho narodenia. Úcta k Panne Márii na Slovensku vznikla v nebezpečenstvách, bolo to vtedy, keď bolo tatárske plienenie v rokoch 1241-1242, počas ktorého sa slovenskí otcovia a matky ukrývali v horách, prosili Bolestnú matku o pomoc.[4] O to viac je potrebné prosiť o pomoc aj v dnešnej dobe nebeskú matku, Pannu Máriu, aby ochraňovala naše ženy a matky, ktoré sa rozhodujú pre potrat a takýmto spôsobom dávajú súhlas na usmrtenie nenarodených deti.

 

     Národný pochod za život

Slovenskí katolícki biskupi vydali Pastiersky list k národnému pochodu za život,

ktorý sa uskutočnil 22.9.2019 v Bratislave. „Za najmenších z nás“ také bolo heslo Národného pochodu za život a v pastierskom liste biskupi vysvetľujú: „Veď nenarodené deti sú najmenšími v tom najhlbšom význame slova – sú fyzicky najmenšie, sú tiež najbezbrannejšie, najnevinnejšie, úplne závislé od druhých. Kto iný ma chrániť najslabších, ak nie my kresťania?“

Prvý pochod za život bol v Košiciach v roku 2013 a v Bratislave v roku 2015. Ako vidíme, Cirkvi naozaj záleží na nevinných ľudských životov. Cirkev je aktívna za ochranu ľudského života a to je naozaj chvályhodné. Konferencia biskupov Slovenska vydala Výzvu k riešeniu súčasnej demografickej situácie na Slovensku 28.juna 1996. Už vtedy biskupi upozorňovali na vážny problém negatívneho demografického vývoja na Slovensku. Vo výzve uvádzajú tri dôležité otázky:

Akú hodnotu má každé dieťa pre nás osobne, pre náš národ, štát a pre celú Cirkev?

Ako si predstavujeme našu budúcnosť, budúcnosť nášho národa, štátu a Cirkvi? Akú cenu má pre nás matka a otec, ktorí majú deti, zodpovedne ich vychovávajú a tým sa v prítomnosti obetujú pre budúcnosť nás všetkých? Naozaj tieto otázky sú aktuálne aj dnes a môžeme sa nad nimi zamyslieť. Existencia nášho národa závisí od rodiny, ktorú tvoria muž a žena a ich deti.

 

 

 

 

     Rodinu tvoria otec, mama a deti

Rodina  je najkrajším miestom úprimného rozhovoru, vzájomnej dôvery a lásky. V takejto rodine sa každý cíti dobre. Rodina je spoločenstvom lásky kde sa všetci majú navzájom radi. Rodina vznikla z lásky muža a ženy. Som toho názoru, že každé dieťa potrebuje dvoch biologických rodičov, otca a matku. Nie je rozumné, aby dieťa vychovávali dvaja muži alebo dve ženy. Samozrejme, že osoby rovnakého pohlavia nechcem svojim názorom diskriminovať. Skôr rešpektujem ich slobodu a rozhodnutie, pretože majú svoje práva tak ako všetci ľudia.  Mojim cieľom zamyslenia nie je súdiť osoby rovnakého pohlavia, pretože každý, bez ohľadu na svoju sexuálnu orientáciu, má ľudskú dôstojnosť, ktorá mu nemôže byť odobratá. Odmietam akúkoľvek diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie. Právny poriadok SR nepozná homosexuálne manželstvo a Ústava SR vymedzuje len  manželstvo muža a ženy: „Manželstvo je jedinečný zväzok medzi mužom a ženou.“ (Ústava SR čl.41, ods.1).

 

     Každé dieťa potrebuje otca a mamu pre zdravý psychicky vývoj

Každý potrebuje teplo domova a rodičovskú lásku. Ľudia môžu veľa vecí zmeniť, môžu zmeniť zamestnanie, stravovanie, negatívne myslenie a mnoho ďalších vecí. Jednu vec nemôžu zmeniť, a to je rodina. Každé dieťa potrebuje otca a mamu, otca nenahradí žena a ženu nenahradí muž. Dieťa potrebuje pre svoj normálny psychicky vývoj dvoch biologických rodičov od narodenia až do dospievania. Rodinu treba chrániť, podporovať a pomáhať jej, aby deti mali svojich biologických rodičov – otca a mamu prípadne adoptívnych rodičov. Dieťa nemá byť pre rodičov záťažou ani prekážkou. Dieťa vytvára radostnú atmosféru v rodine svojou aktivitou, behaním, úsmevom niekedy krikom. Dieťa je nevinné, milé, úprimné, veselé a veľmi jednoduché. Deti majú čisté a otvorené srdce. Dieťa je najponíženejšie stvorenie, ktoré sa nevie pýchou povyšovať. Dieťa ešte nevie do akého sveta prichádza, že niektorí rodičia chcú potratom zabiť svoje dieťa.

 

 

 

     Zaver

Potrebujeme sa vážne zamyslieť nad nepriaznivým demografickým vývojom na Slovensku, mať úctu k počatému životu, uvedomiť si, že ľudský život má nesmierne veľkú hodnotu, ktorú si treba vážiť a rešpektovať právo na život nenarodených deti. Treba viac šíriť osvetu ochrany ľudského života od počatia až po prirodzenú smrť  na stredných školách a iných mládežníckych inštitúciách,  aby si mladí ľudia uvedomili veľkú zodpovednosť za rodinný život a budúcnosť našej krajiny. Treba jasne a pravdivo povedať, že potraty podporujú kultúru smrti v našej krajine a je potrebné, aby každý z nás prijal spoluzodpovednosť za osud národa, a tak všetci ľudia dobrej vôle sa spoločne vydali na  cestu budovania kultúry života. Nesmieme dovoliť, aby súčasný trend poklesu pôrodnosti ohrozil existenciu našej krásnej slovenskej vlasti.

 

ŠTEFAN KÓNYA
 

 

 

 

 

 

 

 

Použitá literatúra 

 

Sväté písmo Starého a Nového zákona. Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda Rím, 1995

 

 

Webové stránky

 

Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky.

Dostupné na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/20190701.html  (14.10.2019)

 

Všeobecná deklarácia ľudských práv. Dostupné na:

https://www.ludskeprava.sk/o-nas/vseobecna-deklaracia-ludskych-prav/#sthash.Jgi4jW3X.dpbs (14.10.2019)

 

 

Deklarácia práv počatého dieťaťa. Dostupné na:

http://erko.sk/wp-content/uploads/2014/01/Deklaracia_prav_pocateho_dietata.pdf

(14.10.2019)

 

Výzva Konferencie biskupov Slovenska k riešeniu súčasnej demografickej situácie na Slovensku. Dostupne na:

https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-kbs/c/vyzva-konferencie-biskupov-slovenska-k-rieseniu-sucasnej-demografickej-situacie-na-slovensku (14.10.2019)

 

 

Pastiersky list k národnému pochodu za život. Dostupne na:

https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/pastierske-listy-konferencie-biskupov-slovenska/c/pastiersky-list-k-narodnemu-pochodu-za-zivot-2019 (14.10.2019)

 

 

Posynodálna apoštolská exhortácia Amoris laetitia. Dostupne na:

https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/apostolska-exhortacia-amoris-laetitia (14.10.2019)

 

 

HROMJÁK, Ľ.: Slováci sa našli v Matke bolesti. Katolícke noviny č.37, ročník 134, 15.9.2019, s.25

 

 

 

[1]  Ročne sa u nás vykoná približne 7000 potratov. Odhaduje sa, že na Slovensku dôsledkom šesťdesiatročnej legalizácie potratov zomrelo okolo 1,4 milióna nenarodených detí. Katolícke noviny 26.3.2017 https://old.katolickenoviny.sk/12-2017-uz-sestdesiat-rokov-legalne-zabijame-nase-deti/

[2]  Zdroj: https://4life.sk/co-sa-deje-pri-umelom-potrate/

 

[3]  Čo sa deje pri umelom potrate a ako to prebieha je dostupne na: https://4life.sk/co-sa-deje-pri-umelom-potrate/ a ako prebieha potrat? Na animácii vysvetľuje dr. Levantino, kt. vykonal 1200 potratov https://www.youtube.com/watch?v=DbYOaSIq-NU

 

 

[4]  HROMJÁK, Ľ.: Slováci sa našli v Matke bolesti. Katolícke noviny č.37, ročník 134, 15.9.2019, s.25

Ako sa môže náš nepriateľ stať znovu naším priateľom

25.11.2019

Ak chceme aby naši nepriatelia boli znovu našimi priateľmi je potrebne im všetko odpustiť to zranenie, ktoré nám v minulosti spôsobili. Je to určite ťažké a pre mnohých je to aj dlhá cesta viac »

Trest smrti sa nesmie akceptovať vo svete

12.11.2019

Trest smrti sa nesmie akceptovať vo svete V druhom mesiaci letných prázdnin 5. augusta 2019 bolo strieľanie v El Pase v USA. Útočník ročný muž ktorý strieľal v obchodnom dome zabil 20 mŕtvych viac »

Sviečka za nenarodené deti

07.11.2019

Zapáľme sviečku novembra si tradične spomíname na všetkých verných zosnulých a chodíme na cintorín zapaľovať sviečky naším drahým zosnulým. Vo večerných hodinách sú cintoríny plné viac »

Ostrava, nemocnica, streľba

Postavil sa pred dcéru. Zomrel, aby ju zachránil

13.12.2019 06:00

Masakra v ostravskej Fakultnej nemocnici má hrdinu, ktorý položil život za svoje dieťa.

Česko-slovensko, československo

Senát Spojených štátov pochválil Čechov a Slovákov

13.12.2019 00:32

Senát USA blahoželá Česku a Slovensku k 30 rokom budovania demokracie, slobody a prosperity a ďakuje za príspevok k misiám NATO.

trump

Bloomberg: USA a Čína sa dohodli na podmienkach obchodu

12.12.2019 23:13

Spojené štáty a Čína sa dohodli na podmienkach prvej fázy dlho očakávanej obchodnej zmluvy. Čaká sa na podpis prezidenta Trumpa.

parlament, hodina otazok, opozicia,

Prieskum agentúry Polis: Smer vedie, Most-Híd sa vracia do hry

12.12.2019 22:53, aktualizované: 23:29

Podľa výsledkov agentúry Polis je Smer stále favoritom, skokanom obyčajní, Most-Híd by mal tiež vyše päť percent.

Štefan Kónya

Len ďalšia Blog.Pravda.sk stránka

Štatistiky blogu

Počet článkov: 4
Celková čítanosť: 2576x
Priemerná čítanosť článkov: 644x

Autor blogu

Kategórie

Archív