Založ si blog

Zamyslenie o Zachejovi

Zamyslenie o Zachejovi (Lk 19,1-10)

Potom vošiel do Jericha a prechádzal cezeň.  A tu muž, menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, zatúžil vidieť Ježiša, kto to je, ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. Bežal teda napred a vyšiel na planý figovník, aby ho uvidel, lebo práve tade mal isť.  Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hore a povedal mu: Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome!  On chytro zišiel a prijal ho s radosťou. Keď to videli, všetci šomrali: Vošiel k hriešnemu človekovi! Ale Zachej vstal a povedal Pánovi: Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným, a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne.  Ježiš mu povedal: Dnes prišla spása do tohoto domu. Veď aj on je Abrahámovým synom.  Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.

 

Zachej zatúžil vidieť Ježiša

Vo Svätom písme mame krásne vyjadrenú túžbu po Bohu: „Ako jeleň dychtí za vodou z prameňa, tak moja duša, Bože, túži za tebou“ (Ž 42,2). Zachej úprimne celým srdcom tužil vidieť Ježiša aj pre nás to môže byť povzbudením aby sme často tužili po Bohu a radi ho vyhľadávali. Túžbu po Bohu pekne vyjadril sv. Augustín: „Stvoril si nás pre seba, Pane, a nespokojne je naše srdce, kým nespočinie v tebe.

 

Prijal Ježiša s radosťou do svojho domu

Podobnú situáciu nájdeme keď Pána Ježiša ako hosťa prijal mýtnik Lévi do svojho domu.  „Farizeji a ich zákonníci šomrali a hovorili jeho učeníkom: Prečo jete a pijete s mýtnikmi a hriešnikmi? Odpovedal im Ježiš: Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov, aby sa kajali “ (Lk 5,27-32).

 

Je Abrahámovým synom

Krásne vysvetlenie podáva apoštol Pavol v Liste Galaťanom: „Tak ako Abrahám uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť. Vedzte teda, že tí, čo sú z viery, sú Abrahámovými synmi. Písmo predvídalo, že Boh z viery ospravedlní pohanov, preto predpovedalo Abrahámovi: V tebe budú požehnané všetky národy. Teda tí, čo sú z viery, sú žehnaní s veriacim Abrahámom “ (Gal 3,6 – 9).

Ježiš označil Zacheja Abrahámovým synom podobne slova povedal aj zhrbenej žene, ktorú v sobotu uzdravil: „A tuto Abrahámovu dcéru, ktorú satan držal osemnásť rokov spútanú, nebolo treba vyslobodiť z tohoto puta hoci aj v sobotu? “ (Lk 13,16).

Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.“ 

Zachej bol stratený a našiel sa, tak isto stratená ovca (Lk 15, 6), stratená drachma (Lk 15,9) a stratený syn (Lk 15, 24).

 

Bol hlavným mýtnikom a bol bohatý

Mýtnici neboli v Ježišovej dobe obľúbenými ľuďmi  lebo vyberali myto od ľudí viac ako bolo určene. Zachej bol bohatý a čo si nespravodlivo nahrabal chce vrátiť. Ježiš upozorňoval na nesprávne užívanie bohatstva napríklad v Podobenstve o boháčovi a Lazarovi (Lk 16,19-31).

 

Zachej je sympaticky v Božích očiach

lebo naberá odvahu aby sa stretol s Ježišom.

Toto stretnutie ho núti čosi

napraviť

zmeniť

čo v jeho doterajšom živote nebolo v poriadku.

 

Čo je na Zachejovi sympatické?

 

Túžba    Zachej túžil po Ježišovi a uveril mu, preto ho s radosťou prijíma do svojho domu a do svojho

života.

 

Pokora   Zachej je pokorný lebo hovorí o sebe pravdu, že bol nespravodlivým vyberačom mýta toto

verejne povedal pred ľuďmi.

 

Zmena života  Keď sa stretol s Ježišom uznal si chybu, už nechcel byť nespravodlivý ako bol

predtým ale chcel všetko hneď napraviť a zmeniť aby sa mohol stať Ježišovým

priateľom. Ježiš je priateľ mýtnikov a hriešnikov (Lk 7,34) a každému človeku

prináša spásu, kto v neho uverí.

 

Polovicu svojho majetku dáva chudobným a tomu, koho oklamal, vracia štvornásobne. Mýtnici neboli obľúbenými ľuďmi a predsa Pán Ježiš nám dal za príklad mýtnika, ktorý vošiel do chrámu spolu s farizejom (Lk 18,9-14).

Mýtnik sa modlil s pokorou a poníženosťou: „Bože, buď milostivý mne hriešnemu

Zachej s pokorou priznáva: „Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným, a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne.

 

Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome!  

Evanjelista Lukáš viackrát vyzdvihuje, že spása je možná už teraz, „dnes“, a to v stretnutí sa s Ježišom. Toto „dnes“ platí aj pre nás čitateľov evanjelia aj my môžeme už teraz nájsť spásu v Ježišovi Kristovi. Zachej po stretnutí s Ježišom sa stáva oveľa viac bohatým. Našiel akoby vzácnu perlu (Mt 13,45-46), ktorou je sám Ježiš, ktorého s radosťou prijal do svojho srdca a života. V jeho živote už nebudú dôležité iba peniaze ale predovšetkým láska k Ježišovi, že bude žiť ako Ježišov nasledovník.

 

   Otázky na zamyslenie

– Chcem napraviť to, čo bolo doteraz zle v mojom živote?

– Usilujem sa byť spravodlivý a pravdivý voči ľuďom?

– Čo mi bráni v tom aby som sa mohol častejšie stretnúť s Pánom Ježišom? Je to lenivosť,

nezáujem, nedostatok času, niečo iné…?

– Zachej polovicu svojho majetku dal chudobným. Som ochotný darovať niečo z môjho majetku tým, ktorí sú v núdzi?

– Dávam ľuďom to, čo im patri?  Pomáham finančné ľuďom, ktorí sú v núdzi ? Privlastňoval som si peniaze, ktoré mi nepatria?

 

 

 

 

 

V pôstnom období sa potrebujeme vrátiť k Bohu

26.02.2020

V pôstnom období sa potrebujeme vrátiť k Bohu Pán Ježiš hovorí: „A keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci. Znetvorujú si tvár, aby ľudia videli, že sa postia. Veru hovorím, viac »

Obraz Boha podľa Evanjelia sv. Lukáša

24.01.2020

Obraz Boha podľa Evanjelia sv. Lukáša Tieto myšlienky o Bohu môžu slúžiť k zamysleniu, k meditácii a poznaniu Božej dobroty a lásky. Nie je to úplný obraz ale predsa nám niečo približuje viac »

Zamyslenie o milosrdnom Samaritanovi

12.01.2020

Milosrdný Samaritán Nie je to prvýkrát keď Pán Ježiš si vybral za príklad Samaritánov (Lk 17,16; Jn 4,7). Milosrdný Samaritán prejavil zranenému človeku milosrdnú lásku, lebo urobil všetko, viac »

karneval, fašiangy, Žilina

Škaredá streda ohlásila koniec pochabých fašiangov

27.02.2020 08:00

Popolcovou alebo Škaredou stredou sa začalo štyridsaťdňové obdobie pôstu do Veľkej noci. Skončila sa sa bujará fašiangová zábava.

komunalne volby 2018, bolebna miestnost,

Je volebné moratórium prežitkom?

27.02.2020 07:22

Nastáva ticho pred volebnou búrkou, či vyvrcholia kampane v sivej zóne? Od polnoci zo stredy na štvrtok sa skončila kampaň a začalo sa volebné moratórium.

Vírus / Koronavírus /

Južná Kórea nahlásila 334 nových prípadov koronavírusu

27.02.2020 06:41, aktualizované: 08:20

Chorobe COVID-19, ktorú vírus spôsobuje, dosiaľ v Južnej Kórei podľahlo 13 ľudí.

Nemecko, koronavírus, karneval

Koronavírus je pred hranicami Slovenska

27.02.2020 00:00

Koronavírus je krok od slovenských hraníc. Do týždňa až dvoch prekročí naše hranice, tvrdí Vladimír Krčméry, riaditeľ Slovenského tropického inštitútu.

Štefan Kónya

Len ďalšia Blog.Pravda.sk stránka

Štatistiky blogu

Počet článkov: 9
Celková čítanosť: 6472x
Priemerná čítanosť článkov: 719x

Autor blogu

Kategórie